• Klantenservice +31 (0) 24 684 8080
  • Maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur

Disclaimer

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Xsensible kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Xsensible, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan verstrekt. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres

Uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG GEGEVENS BEWAART
Xsensible bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Xsensible verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. gebruikt deze informatie om de werking van de website
te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Xsensible maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de online advertenties zijn i.c.m. de zoekresultaatpagina’s zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. heeft hier geen invloed op.
heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  het e-mail adres info@xsensible.com. Xsensible zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Xsensible neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Xsensible maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via e-mailadres; info@xsensible.com 

Xsensible streeft er altijd naar de informatie op deze internetsite correct en actueel weer te geven. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Xsensible zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Xsensible niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Xsensible garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.Xsensible wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Alle op deze site en in de link naar de database van Xsensible genoemde prijzen, aanbiedingen, percentages, tarieven, kleuren en artikelbenamingen zijn onder voorbehoud van eventuele fouten. Xsensible kan altijd en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in deze website.

COPYRIGHT
Alle afbeeldingen, teksten, documenten en beelden die op de website voorkomen zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van Xsensible mag deze informatie niet worden gebruikt, tenzij voor strikt persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Reproductie, distributie, uitzending of enig ander gebruik voor openbare of commerciële doeleinden is niet toegestaan. Het gebruik van deze site houdt geen toestemming in om inbreuk te maken op dit recht of op de rechten van derden, die mogelijk berusten op materiaal dat voor deze site is gebruikt. Xsensible kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of het gebruik van enige site, die aan deze site via een link is verbonden.

PRIVACY
Voor zover van toepassing wordt gegarandeerd, dat deze website voldoet aan de voorschriften van de Wet Bescherming persoonsgegevens. Alle gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verwerkt en zullen niet aan derden worden doorgegeven.